SACO-föreningen vid Mittuniversitetet jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete. Här beskriver vi några av de frågor som vi driver just nu.

 

Årsmöte

Saco-s/SULF bjuder in till årsmöte den 24/3 2020, klockan 16.00!

Årsmötet kommer pga det rådande läget att genomföras via Zoom. Inbjudan med länk kommer via medlemsinformation. 

Välkomna!

 

 

Nyheter