Administrativa rutiner

SACO:s samverkan med MIUN avseende den administrativa belastningen på lärarpersonal har resulterat i ett antal konkreta åtgärder.