Lokal samverkan sker i de lokala samverkansgrupper (LSG) på respektive avdelning.

Sidan uppdaterades 2023-09-18