Företrädesrätt till återanställning

Om du har sagts upp på grund av arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kan du ha företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Sidan uppdaterades 2021-05-05