Ersättningsbelopp till Intermittent anställda

Ersättningsbelopp till Intermittent anställda

Här hittar du information om ersättningar vid arbete som till exempel skrivvakt, studentambassadör, biblioteksvärd mm.

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsvariation

Anteckningshjälp:65 kr/tim
Ledsagare: 65 kr/tim
Skrivhjälp: 90 kr/tim
Inläsning av text: 90 kr/tim
Korrekturläsning: 90 kr/tim
Assistent/Mentor: 110 kr/tim
Kvalificerad mentor: 135 kr/tim
Semesterersättning tillkommer med 12%

Skrivvakter vid tentamen och högskoleprov 

Tentamensvakt: 135 kr/tim 
OB-ersättningen följer Mittuniversitetets ordinarie avtal om OB-ersättning.
Semesterersättning tillkommer med 12%

Högskoleprovet: 
Provledare: 2 700 kr
Medhjälpare: 1 600 kr
Ortsansvarig: 1 200 kr  + 200 kr/100 skrivande över 100.
(huvudansvarig provhandläggare: normallön + övertidsersättning under provet)
Semesterersättning är inräknat med 12%

Studentambassadörer

Vardagar: 125 kr/tim
Vardagar efter kl 19.00 samt under helger: 160 kr/tim
Ersättning för övernattning: 100 kr/natt
Semesterersättning tillkommer med 12%

Biblioteksvärdar

Vardagar: 125 kr/tim
Vardagar efter 18:00: 140 kr/tim
Fredagar efter 18:00 samt helger: 160 kr/tim
Semesterersättning tillkommer med 12%