Ersättningsbelopp till Intermittent anställda

Här hittar du information om ersättningar vid arbete som till exempel skrivvakt, studentambassadör, biblioteksvärd mm i enlighet med beslut MIUN 2019/2280.

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsvariation

Anteckningshjälp 65 kr/tim
Ledsagare 65 kr/tim
Skrivhjälp 90 kr/tim
Inläsning av text 90 kr/tim
Korrekturläsning 90 kr/tim
Assistent/Mentor 110 kr/tim
Kvalificerad mentor 135 kr/tim

Semesterersättning tillkommer med 12%

Skrivvakter vid tentamen

Vardagar 135 kr/tim
OB-ersättningen följer Mittuniversitetets ordinarie avtal om OB-ersättning.

Semesterersättning tillkommer med 12%

Skrivvakt vid högskoleprovet (MIUN 2020/2194)

Huvudprovledare tillika provledare 4 000 kr/provtillfälle 
Huvudprovledare (Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik) 3 500 kr/provtillfälle 
Provledare 2 700 kr/provtillfälle 
Assistent 1 800 kr/provtillfälle 
Materialsamordnare 2 700 kr/provtillfälle 
Ersättare som ej arbetar under provdagen 500 kr/provtillfälle 
Utbildning 300 kr/tillfälle och person 

Semesterersättning är inkluderat i beloppet

Medarbetare som redan har en anställning på Mittuniversitet ersätts enligt gällande avtal dvs med ersättning för arbetad övertid.


Studentambassadörer

Vardagar 125 kr/tim
Vardagar efter kl 19.00 samt under helger 160 kr/tim
Ersättning för övernattning 100 kr/natt

Semesterersättning tillkommer med 12%

Biblioteksvärdar

Vardagar 125 kr/tim
Vardagar efter 18:00 140 kr/tim
Fredagar efter 18:00 samt helger 160 kr/tim

Semesterersättning tillkommer med 12%