Föräldraledighet

Som förälder har du rätt till följande ersättning i samband med föräldraledighet: graviditetspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Ersättningen är semesterlönegrundande. Det gäller dock inte för lägstanivådagar.

Sidan uppdaterades 2024-03-08