Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Intjänandeåret för semester är januari till december.

Semester för lärare och doktorander

Enligt Mittuniversitetets gällande arbetstidsavtal för lärare och doktorander förutsätts semester i huvudsak förläggas till de studerandes ferier, så kallad schablonperiod.

Semester för T/A-personal

Det är din prefekt/chef som bestämmer hur din semester ska förläggas men det ska ske i samråd med dig och så långt det är möjligt ska hänsyn till dina önskemål tas. Du ska ha möjlighet till en...

Sidan uppdaterades 2022-10-20