Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Intjänandeåret för semester är januari till december.

Semesterrätt

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Antalet semesterdagar du tjänar in under din anställningstid framgår av lönespecifikationen. Du får betald semester för den tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret.

Antalet berättigade semesterdagar, årssemester

T.o.m. det år du fyller 29 år            28 dagar
Fr.o.m. det år du fyller 30 år           31 dagar
Fr.o.m. det år du fyller 40 år           35 dagar

OBS! du med senior anställning kan ha avvikande semesterrätt. I regel är det då semesterlagen som gäller med 25 dagar.

Anställd del av år

Du som är anställd endast del av året tjänar in semesterdagar enligt nedanstående formel:
Antal anställningsdagar / 365 (skottår 366) x årssemestern.

Obetald semester

Enligt semesterlagen har nyanställda rätt till obetald semester.

Är du anställd före den 1 september har du rätt till fem veckors ledighet, betalda + obetalda dagar.
Är du anställd efter den 1 september har du rätt till minst en veckas semester, betalda + obetalda dagar.

Semesterlön och semesterersättning

Semesterlönen utgörs av din aktuella lön vid semestertillfället plus semestertillägg. Semestertillägget är 0,44% (ST) eller 0,49% (SACO) av din aktuella lön vid semestertillfället.

Sparad semester

Har du rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Du måste ta ut minst 20 dagar av årets semester innan dagar kan sparas och du får ha maximalt 30 dagar sparade.

Har du rätt till 20 eller färre semesterdagar på grund av att du antingen är anställd del av kalenderåret eller har en tjänstledighet som reducerar antalet semesterdagar måste du ta ut minst hälften av dagarna i ledighet innan du får spara dagar.

För dig som den 1 januari 2018 hade fler än 30 sparade semesterdagar (max 35) får behålla dessa överskjutande dagar under en femårsperiod. Senast den 31 december 2022 måste dessa överskjutande dagar tas ut och därefter är det regelverket med maximalt 30 sparade semesterdagar som gäller.

Villkorsavtal-T (Saco)
Villkorsavtal (ST)

Semester för lärare och doktorander

Enligt Mittuniversitetets gällande arbetstidsavtal för lärare och doktorander förutsätts semester i huvudsak förläggas till de studerandes ferier, så kallad schablonperiod.

Semester för T/A-personal

Det är din prefekt/chef som bestämmer hur din semester ska förläggas men det ska ske i samråd med dig och så långt det är möjligt ska hänsyn till dina önskemål tas. Du ska ha möjlighet till en...