Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-08-22