Informationsmaterial

Arbete för lika villkor

Här finns en broschyr "Arbete för lika villkor" som riktar sig till både anställda och studenter med information kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Länk till dokument

(om du vill skriva ut broschyren, glöm ej att ange "blocköppning" under Skriv ut/Egenskaper)

Samordning av pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Alla lärosäten har personal som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning.. Den här broschyren vänder sig till både studenter och anställda med information kring vad som ryms inom det här området och hur det fungerar på Mittuniversitetet.

Här hittar du broschyren