Anställd i staten på Mittuniversitetet

Utbildningen vänder sig både dig som är nyanställd och till dig som varit anställd ett tag och vill bättra på dina kunskaper.

Utbildningen går igenom de områden som är viktiga för alla anställda i staten att känna till, till exempel statliga värdegrunden, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkiv – bevarande och gallring samt diarium. 

 

Nästa utbildningstillfälle är:

Datum: Återkommer med datum för hösten 2021

Tid: 

Plats: Digitalt via Zoom

Föreläsare: 

Anmälan: Skicka ditt namn och vilken institution/avdelning du tillhör i ett mail till Helena Björling på HR, helena.bjorling@miun.se. .