Välkomstdagen är till för dig som är nyanställd på Mittuniversitetet.

Under en halvdag får du en övergripande bild av Mittuniversitetet. Du får en inblick i universitetets organisation, strategi, mål och vision, de två fakulteterna och deras uppdrag samt förvaltningens roll.

Kommande välkomstdag:

Datum: Återkommer med nytt datum för hösten 2021

Tid: 

Plats: Via Zoom

Anmälan: 

Agenda för dagen:

09.00 - 10.00  Presentation av MIUN (Rektor)

10.05 - 11.05  Presentation av fakulteterna (NMT och HUV)

11.15 – 11.45  Presentation av förvaltning 

11.45 – 12.00  Fackförbunden (Saco och ST) hälsar välkomna