Vårt uppdrag - min roll som statsanställd vid universitet och högskola

Webbaserad utbildning kring rollen som statsanställd på universitet eller högskolor.

Som anställd av svenska universitet och högskolor är du statsanställd. Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag.

Den här utbildningen fokuserar på det som gör att din arbetsplats skiljer sig från andra och är tänkt att vara ett stöd som gör dig trygg i din roll som statsanställd. Områden som utbildningen går igenom är:

  • finansiering
  • värdegrundsprinciperna
  • regler kring examination, anställningskategorier och rekrytering samt organsiation och beslutsformer
  • förtroende och effektivitet, bisyssla, muta och jäv
  • värdegrunden i praktiken
  • öppenhet och skydd, offentlighetsprincipen, dataskyddsförordningen
  • handlingar

Det du gör och de beslut du fattar varje dag påverkar inte bara dig utan oss alla, både som statsanställda och medborgare.

Ju bättre vi statsanställda är på att uppfylla de grundläggande krav som den här utbildningen tar upp, desto bättre förutsättningar får vi alla att fritt kunna utföra våra uppdrag. Utbildningen är framtagen i samarbete Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. 

Länk till utbildningen:

https://uppsala.instructure.com/enroll/YHCPE6