PageType: FaqCategoryPage

Jag saknar medarbetare som jag ska lönesätta i mitt underlag i Primula?

Jag har en person som slutar under hösten, hur ska jag lönesätta personen?

Behöver jag erbjuda alla mina medarbetare lönesamtal?

Vilken del av lönen justeras vid lönerevisionen?

Hur ska jag lönesätta en person som är föräldraledig om denne inte har arbetat under perioden?

Jag har en medarbetare som har varit sjuk och inte arbetat under förra året?

Jag har en medarbetare som jag kommit överens om att denne är lönesatt i nästa års nivå, men den är med på listan jag fick från HR. Hur ska jag hantera detta?

Jag ser inte alla fält i Primulas lönerevisonsmodul, utan behöver scrolla åt sidan för att se dem.

Vad gör jag när jag är färdig med mina löneförslag i Primula?

Jag har fått en ojämn ekonomisk ram att fördela, kan jag justera upp till närmaste 100-lapp uppåt i hela totala ekonomiska utrymmet?

Vad gör jag om jag har en medarbetare som är anställd på två tjänster?

Hur gör jag för att spara löneförslag som jag håller på med för att sedan återuppta och fortsätta senare?