Befattningsspecifika formuleringar

För behörighetskrav och bedömningsgrunder som vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, övrigt inklusive personliga egenskaper, utgår rekryterande chef från kravprofil baserad på anställningsordningen eller andra styrande dokument.