Relocation

För att underlätta vid rekryteringen av personal från utlandet finns det möjlighet att köpa relocationtjänst via det av Mittuniversitetet upphandlade relocationföretaget, Alfa Quality Moving AB.

Sidan uppdaterades 2023-01-31