Som chef har du, utifrån ditt systematiska arbetsmiljöarbete, ansvar för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Genom att vara uppmärksam på tidiga signaler och symptom på arbetsrelaterad stress hos enskilda medarbetare och i arbetsmiljön ökar du möjligheterna att förebygga ohälsa.

Sidan uppdaterades 2024-02-02