Chefens ansvar

I uppdraget som chef ingår att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och förebygga att medarbetare blir sjuka eller råkar ut för olyckor. Skadligt bruk är ett arbetsmiljöproblem. Därför har du som chef ett formellt ansvar att agera.

Du som chef ansvarar för säkerheten och har rätt att skicka hem en medarbetare som kommer till jobbet påverkad. Om chefen inte agerar kan hen ställas till svars om en olycka skulle inträffa. Som chef har du också ansvar för att ha rutiner och kunna vidta de åtgärder som behövs när en person har problem med alkohol eller andra droger.  

Som chef är du en viktig förebild. Ditt agerande visar hur arbetsplatsen ser på alkohol och andra droger. Om du är tydlig och informerar om vilken grundsyn som gäller är risken mindre att det utvecklas en osund alkoholkultur.

Vänta inte  
Många chefer är osäkra på vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra. Då är det viktigt att skaffa sig kunskap. Att vänta löser inte problemet, det är det sämsta alternativet. Misstänker du att en medarbetare har problem med alkohol eller andra droger är sannolikheten stor att problemet funnits en längre tid. Även om personen försöker dölja problemen märker omgivningen ofta att något är fel. Ofta är arbetskamrater de första att uppmärksamma att någon förändras. Men det kan finnas en rädsla för att ingripa – en rädsla för att ha fel, såra eller göra någon arg.  


Om någon kommer påverkad  
Chefen ansvarar för bedömningen av om personen kan utföra sina arbetsuppgifter och kan erbjuda personen drogtest för att fria sig från misstanke. Se till att personen kommer hem säkert. Kräv att personen kommer nykter eller opåverkad dagen efter, följ upp med ett samtal. Ta kontakt om medarbetaren inte kommer.  


Om du misstänker skadligt bruk eller beroende  
Har du möjlighet att ta hjälp av interna eller externa resurser för att förbereda dig inför ett samtal – gör det. Efter att du har förberett dig, prata med medarbetaren.  

 

Förebyggande arbete

  • Vid nyanställning av personal ansvarar närmaste chef för att informera om vår grundsyn på alkohol- och droger. 
  • Vid utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare är det önskvärt att chefen tar upp frågor som handlar om friskvård, hälsa och livsstilsfaktorer inklusive alkoholvanor.