Medberoende

Medberoende är vanligt på svenska arbetsplatser. Att vara medberoende till en kollega som dricker eller använder droger innebär att du tar ansvar för den personens handlingar och arbetsuppgifter.

De flesta av de som har ett risk- eller missbruk har intakta familjeförhållanden och ett arbete att gå till. Det gör att ett medberoende också kan vara ett arbetsplatsproblem. Ofta är problemen på arbetsplatsen nedtystade och tabubelagda. Att vara medberoende drabbar såväl kvinnor som män och kan upplevas som lika skambelagt som beroendet självt.

Arbetsgivaren och arbetskamraterna ser ofta bara den som missbrukar. Finns det en anhörig eller närstående anställd på samma arbetsplats är det inte ovanligt att det uppstår en kultur som tystar ned problemet, runt båda, både den som missbrukar och den som skyddar (den medberoende). Övriga anställda förhåller sig oftast passiva, man vill inte lägga sig i, riskera att indragen eller att göra sig ovän.

Medberoende är vanligt på svenska arbetsplatser. Att vara medberoende till en kollega som dricker eller använder droger innebär att du tar ansvar för den personens handlingar och arbetsuppgifter. Det är också vanligt att undanhålla sanningen för att skydda kollegan i fråga. Även chefer kan bli medberoende. Då handlar det om att blunda för tecken som upprepad korttidsfrånvaro, humörsvängningar och prestationssvackor. När någon mår dåligt på arbetsplatsen, oavsett anledning, anpassar sig de övriga i gruppen efter det. Men varför man blir medberoende kan ha olika anledningar:

 • En del är konflikträdda och vill eller orkar inte stöta sig med andra.
 • Andra har missbruksproblem med sig hemifrån och är redan i medberoendeställning.
 • Man bry sig om sin kollega och tror att man hjälper genom att sopa igen spåren och täcka upp.
   

Möjliggörare

Ett aktivt respektive upprepat möjliggörande kan leda till att vem som helst i kretsen runt en beroende blir medberoende. Vem är då möjliggörare?

 • Den som gör det möjligt för missbrukaren att fortsätta missbruka. Alla som är passiva inför missbruket gör det möjligt att missbruka.
 • En chef som låter en missbrukare representera vid restaurangbesök.
 • En arbetskamrat som lockar med missbrukaren på ett par öl efter jobbet.
 • En arbetskamrat om han gör sin missbrukande kompis jobb, för att det inte ska synas utåt att denne inte klarar av det.
 • Den som håller missbruket hemligt.
 • Den som lånar ut pengar, betalar räkningar när missbrukarens pengar går till alkohol eller andra droger.