Rehabiliteringsansvar

När det konstaterats att någon har ett skadligt bruk eller beroende som personen själv inte kan förändra, eller ta sig ur, behöver du som chef ta initiativ till att medarbetaren får möjlighet till rehabilitering.

Sidan uppdaterades 2024-02-08