Stöd vid samtal

Det nödvändiga och viktiga samtalet.

Du är chef, inte terapeut. Du är inte heller läkare eller åklagare. Din uppgift är inte att bevisa att medarbetaren har problem eller att ställa diagnos. Din uppgift är att förebygga ohälsa och att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Ta gärna hjälp av intern eller extern kompetens redan vid misstanke. Agera direkt, även om det känns jobbigt. Dokumentera alltid misskötsamhet och speciellt den som påverkar verksamheten. Var trygg i att det du gör är för individens och arbetsplatsens bästa. Ju förr du gör något, desto bättre. Att bry dig tidigt kan bli en varningsklocka för den som är på väg in i problem.  

 • Berätta om hur du uppfattar personens uppförande och arbetsinsats och framhåll din misstanke om risk- eller missbruksproblem.
 • Poängtera vikten av att söka hjälp i god tid och erbjud dig att förmedla kontakter med studenthälsan/studentkåren eller företagshälsovård.
 • Räkna med att du blir avvisad. Den berörde kommer förmodligen att starkt förneka sina problem och kan uppvisa aggressivt beteende för att dölja sin rädsla.
 • Kom överens om tid för uppföljningssamtal i rimlig tid efter första samtalet. Dokumentera det som har sagts samt händelser fram till nästa samtal.
 • Planera samtalet väl och se till att ni är ostörda. Dokumentera samtalet. Var tydlig med varför samtalet hålls. Berätta att du är där för att hjälpa och att du är bekymrad över situationen.
 • Ta upp de konkreta problem som har varit och sådant som finns dokumenterat (till exempel frånvaro och studie- eller arbetsprestation).
 • Acceptera inga ursäkter eller bortförklaringar på beteende eller prestationer, kom ihåg att han/hon alltid själv är ansvarig för sina handlingar.
 • Undvik att diagnostisera eller sätta etikett på den berörde. Moralisera inte utan berätta i stället vad du förväntar dig av honom/henne.
 • Ställ krav på att personen uppsöker studenthälsa/företagshälsovård och/eller alkohol- och drog rådgivningsexperter.
 • Bestäm uppföljningsrutiner; till exempel att studenten/den anställde dagligen är i kontakt med läraren/chef eller av denne utsedd person.
 • Håll även koll på arbetsprestationen. För uppföljning av studieprestationer kan studievägledningen vara behjälplig. Vid upprepad korttidsfrånvaro kan sjukintyg krävas från första frånvarodagen.
 • Boka ny tid för samtal inom en månad.