Tecken på risk- eller missbruk

För att hjälpa någon att komma ur ett risk- eller missbruk, är det viktigt att våga ingripa. Ju tidigare problemet upptäcks, desto större är chansen att personen inte hinner etablera ett tyngre missbruk. Det är alltid rätt att ingripa.

De kännetecken som beskrivs nedan kan vara signaler på risk- eller missbruk, men också tecken på en destruktiv arbetsmiljö som till exempel för hög arbetsbelastning eller andra psykosociala problem. Oavsett orsak, är det alltid rätt att vidta åtgärder om ett eller flera av följande kännetecken stämmer in på en medarbetare. 

 • Förändrad arbetsprestation, mindre jämn, mer ryckig arbetsinsats
 • Sjunkande intresse för jobbet/studierna
 • Ökat antal misstag och felbedömningar
 • Koncentrationssvårigheter, dålig uthållighet och ökad trötthet
 • Instabilt humör, splittrad i sitt uppträdande
 • Sjunkande självkänsla, nervös, håglös och nedstämd
 • Retlig, sårbar och avig
 • Tendens att isolera sig
 • Mer misstänksam
 • Inträffar ofta olycksfall utom arbetet
 • Bakfull eller luktar alkohol under arbetstid
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Sena ankomster
 • Fysiska förändringar
   
   

Om du upptäcker att någon kollega är påverkad

 • Anmäl alltid till din närmaste chef om du upptäcker att en person är alkohol-, drog- eller läkemedelspåverkad på arbetsplatsen eftersom personen utgör en risk för sig själv eller för andra.
 • Chefen utser två personer som säkerställer att personen lämnar arbetsplatsen och tar sig hem på ett betryggande sätt.
 • Chefen uppmanar den påverkade medarbetaren att komma tillbaka följande dag för ett personligt samtal som dokumenteras.

Om du upptäcker att en student är påverkad

 • Kontakta lärare eller kursansvarig.
 • Säkerställ att personen lämnar universitetet och tar sig hem på ett betryggande sätt.
  Lärare/kursansvarig följer upp med ett samtal med den berörde eller ber Studenthälsan ta det första samtalet.