Myndighetsnätverken är nätverk för samverkan mellan myndigheter i respektive region och som bland annat erbjuder utbildningar till medarbetare och chefer.

Samverkan inom myndighetnätverken:

  • ger en kostnadseffektivitet
  • skapar utveckling inom respektive myndighet
  • stärker den regionala konkurrenskraften
  • gör myndigheterna i regionen till attraktivare arbetsgivare
  • förbättrar kompetensförsörjningen.

 

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Utbildningar som anordnas återkommande är till exempel Att arbeta i staten, Workshopledarutbildning, Ledare utan personalansvar, Coachande förhållningssätt, Arbetsmiljöutbildning. Läs mer här för att ta del av hela utbudet av utbildningar hos Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Myndighetsnätverket Jämtlands län

Även Myndighetsnätverket i Jämtlands län erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter, dels myndighetsfestivalen som Mittuniversitetet var med och arrangerade i februari, dels myndighetsspaningar för att lära av varandra. Därutöver pågår arbete för att utveckla en gemensam myndighetshubb för coworking i offentlig sektor. Läs mer om nätverket på Myndighetsnätverket Jämtlands län hemsida