Kompetensförsörjning

Med kompetensförsörjning menar vi att systematiskt arbeta med processer som syftar till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla personal.

Sidan uppdaterades 2022-01-21