Om lönerevisionen

Jag saknar medarbetare som jag ska lönesätta i mitt underlag i Primula?

Alla medarbetare på din institution/avdelning, oavsett om de ska ingå i revisionen eller inte, ska finnas med i lönerevisionsmodulen i Primula. Saknas någon kontakta Helena Karlsson eller Camilla Enarsson.

Jag har en person som slutar under hösten, hur ska jag lönesätta personen?

Alla medarbetare som är anställda den 30 september ingår i lönerevisionen. Alla som ingår i lönerevisionen ska lönesättas utifrån Mittuniversitetets lönekriterier för det senaste året. Retroaktiviteten på lönejustering räknas fram till sista anställningsdagen.

Behöver jag erbjuda alla mina medarbetare lönesamtal?

Ja. Vi som arbetsgivare har som intention att alla våra medarbetare ska erbjudas lönesamtal. Sedan vet vi att alla inte väljer att delta. Vår förhoppning, både från arbetsgivarsidan och från personalorganisationerna är att andelen medarbetare som deltar i medarbetarsamtal och lönesamtal ska öka. I RALS-avtalet som vi utgår från står att varje medarbetare ska veta på vilken grund dennes lön sätts och vad denne ska göra för att kunna påverka sin lön. Om så många som möjligt har lönesamtal underlättas detta väsentligt.

Vilken del av lönen justeras vid lönerevisionen?

Medarbetarens grundlön justeras vid en lönerevision. Eventuella lönetillägg som finns ligger fasta, till något annat överenskoms med överordnad chef. Tilläggen justeras inte i samband med lönerevisionen.

Hur ska jag lönesätta en person som är föräldraledig om denne inte har arbetat under perioden?

En medarbetare som är föräldraledig ingår i lönerevisionen om denne har varit anställd den 30 september. Då det kan vara svårt att lönesätta en person som inte har varit i arbete behöver man som chef göra en bedömning av tidigare år och tillämpa någon form av följsamhet. Ha i tanken vad som är rimligt att tro att medarbetaren hade presterat om denne hade varit på arbetet och hur det brukar vara. Du får sedan utifrån detta och sätta medarbetarens nya lön.

Jag har en medarbetare som har varit sjuk och inte arbetat under förra året?

En medarbetare som är långtidssjukskiven ingår i lönerevisionen om denne har varit anställd den 30 september. Då det kan vara svårt att lönesätta en person som inte har varit i arbete behöver man som chef göra en bedömning av tidigare år och tillämpa någon form av följsamhet. Ha i tanken vad som är rimligt att tro att medarbetaren hade presterat om denne hade varit på arbetet och hur det brukar vara. Du får sedan utifrån detta och sätta medarbetarens nya lön.

Jag har en medarbetare som jag kommit överens om att denne är lönesatt i nästa års nivå, men finns med i revisionsmodulen i Primula. Hur ska jag hantera detta?

Alla medarbetare på din avdelning kommer att finnas med i revisionsmodulen i Primula. Den som inte ska ingå i revisionen, tex pga lönesatt i näst års nivå, kommer att vara markerad. Har du funderingar kan du kontakta Helena Karlsson eller Camilla Enarsson.

Vad gör jag om jag har en medarbetare som är anställd på två tjänster?

Medarbetare som är anställda på två tjänster lönesätts på den tjänst där de varit aktiv och arbetat under perioden, där chefen har en prestation att bedöma. Den tjänst som de är tjänstlediga från på 100% lönesätts när de återgår på den tjänsten. Den tjänsten som personen är tjänstledig på sätts som vilande i lönerevisionen.

Jag ser inte alla fält i Primulas lönerevisonsmodul, utan behöver scrolla åt sidan för att se dem.

Du kan öka fönstrets storlek genom att ställa muspekaren borta vid listen på höger sida av underlaget. Markören ändras då till en dubbelpil. Håll ner musknappen och dra i fönstret så justeras dess bredd.

Vad gör jag när jag är färdig med mina löneförslag i Primula?

När du är färdig med dina löneförslag i Primula ska du markera status Klar för var och en av dina medarbetare. På så sätt markerar du för HR att du är färdig med dina löneförslag, så att vi kan lämna över dem till respektive facklig organisation inför de kollektiva förhandlingarna som kommer att genomföras under november och december. Det är först när de kollektiva förhandlingarna samt de lönesättande samtalen är överenskomna som revisionen är klar i sin helhet. Vi som arbetsgivare kan då föra över lönerna till utbetalning av retroaktiv lön i Primula.

Hur gör jag för att spara löneförslag som jag håller på med för att sedan återuppta och fortsätta senare?

Du måste klicka på knappen Redigera innan du loggar ut från Primula för att de förslag som du arbetar med ska sparas.

Sidan uppdaterades 2023-01-02