Syftet med lönepolicyn är att tydliggöra Mittuniversitetets lokala lönebildning och hur vi ser på lönen som ett sätt att bedriva en effektiv verksamhet.