Biblioteket administrerar tilldelning av ISBN för monografier och rapporter utgivna av Mittuniversitetet. Om du använder ett externt förlag för publicering är det till det förlaget du vänder dig för ISBN.

Typ av publikation/Choose publication type: