Avhandlingar vid Mittuniversitetet publiceras i två serier – en för doktorsavhandlingar och en för licentiatavhandlingar samt digitalt i DiVA.

Avhandlingar

Avhandlingar vid Mittuniversitetet publiceras enligt rektorsbeslut Dnr BIB 2004/13 i två serier – en för doktorsavhandlingar och en för licentiatavhandlingar. Enligt samma beslut ska avhandlingarna göras tillgängliga i digital form i DiVA.

Mittuniversitetets avhandlingar publiceras både i tryckt och digital form. Tryckning sker vanligtvis vid Mittuniversitetets tryckeri, medan den digitala publiceringen sker i DiVA.

ISBN

Din avhandling ska tilldelas ISBN och ISSN samt ett nummer i avhandlingsserien. Använd vårt formulär här nedan för att beställa dessa.

Tryckning

Kontakta Mittuniversitetets tryckeri i god tid för att boka tid till tryckning, kontaktperson är Christina Olsson. Tryckeriet sköter om pliktleverans av 7 exemplar samt 4 exemplar till Mittuniversitetets bibliotek. Övrig distribution sköts av författaren.

Spikning - när och hur?

En doktorsavhandling ska tillgängliggöras och detta sker genom att du laddar upp din avhandling i DiVA (elektronisk spikning).

Om du utöver den elektroniska spikningen önskar en fysisk spikningsceremoni på något av våra campusbibliotek är du välkommen att kontakta biblioteket för att boka tid.

Spara din avhandling som en PDF-fil för att kunna ladda upp den i DiVA. För sammanläggningsavhandlingar är det endast kappan som av upphovsrättsliga skäl laddas upp. Avhandlingens delarbeten registreras separat i DiVA och kopplas till din avhandling i DiVA-formuläret för sammanläggningsavhandlingar.

 

Rapporter och rapportserier

Mittuniversitetets rapporter publiceras vanligtvis inom ramen för en rapportserie utgiven av en avdelning, ett forskningscentrum eller en forskargrupp. En nyinrättad rapportserie måste först registreras i DiVA innan de ingående delarna kan registreras och laddas upp. Kontakta biblioteket för att få hjälp med detta. Den grafiska utformningen av rapporterna ska följa Mittuniversitetets grafiska profil.

Publicera rapport

Rapporter som utges vid Mittuniversitetet ska tilldelas ISBN, använd formuläret här nedan för att beställa ISBN.

Digital publicering av rapporter sker genom registrering och uppladdning i DiVA. Spara rapporten i PDF-fil för uppladdning. Om rapporten ska publiceras i tryckt form kontakta universitetets tryckeri, kontaktperson Christina Olsson.

Rapportserier vid Mittuniversitetet

Beställ ISBN

Biblioteket administrerar tilldelning av ISBN för monografier och rapporter utgivna av Mittuniversitetet. Om du använder ett externt förlag för publicering är det till det förlaget du vänder dig för ISBN.

Beställ ISBN

Kontakta tryckeriet

Kontaktperson vid tryckeriet, Christina Olsson
christina.olsson@miun.se

eller Alexandra Wibron
Alexandra.Wibron@miun.se