På denna sida finner du information och länkar till de vanligaste nordiska finansiärerna.

MI7A2539.jpg

Nordforsk

NordForsk finansierar och möjliggör nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

Länk till mer information på Nordforsks webb

Nordiska rådet

Hos Nordiska rådet finns möjlighet att söka finansiering till verksamhet som berör bland annat utbildning, forskning och språksamarbeten inom Norden.

Länk till mer information på Nordiska rådets webb