En planerare som ligger öppen på ett bord

Här finner du deadlines för forskningsansökningar hos flera av de stora forskningsfinansiärerna.

2023

Januari

Februari

Mars

1 mars

Vinnova

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024

 

2 mars

FORTE

Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023

 

7 mars

VR

Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet

Bidrag till forskningsmiljö inom segregation

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

 

14 mars

Vinnova

Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2023

21 mars

FORTE

Etableringsbidrag 2023

 

28 mars

VR

Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Projektbidrag inom medicin och hälsa

 

Vinnova

Cirkularitet - FFI - våren 2023

 

30 mars

Formas

Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald

 

Vinnova

ERA-MIN Joint Call 2023 Raw materials for the sustainable development and the circular economy

April

1 april

Wallenbergstiftelserna

Projektanslag samt anslag riktat mot kretsloppanalys av funktionella och tekniska material

Projektanslag samt riktat projektanslag inom hållbart samhälle

Projekt med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland

 

17 april

Vinnova

EUREKA CELTIC NEXT - Informations- och kommunikationsteknik - våren 2023

18 april

VR

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidrag – Swedish Research Links

Projektbidrag för forskning om cyber- och informationssäkerhet

 

Maj

Juni

Juli

Inget här.

Augusti

September

Oktober

November

December

Sidan uppdaterades 2023-06-16