Miun Innovation stödjer dig som kurs- och programansvarig i att få in innovativa och entreprenöriella inslag i existerande kurser. Vi stödjer dig också gärna i att utveckla och ta fram nya kurser om behovet finns.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Mittuniversitetets arbetssätt där förvaltningen stödjer dig som kursansvarig är ett sätt att utveckla entreprenöriella inslag i utbildningen utifrån programmets behov. Genom att stödja i att uppfylla kursmål får programmet eller kursen in kreativa moment i utbildningen. Detta blir en del i studentens lärande, både på kort och lång sikt.

Anpassa till programmet

Upplägget är att vi tillsammans organiserar en workshop med en eller flera föreläsningar och arbetsperioder när det passar programmet. Innehållet kan ha med förståelse av behov hos kunder/brukare/mottagare (NABC), presentationsteknik (pitchträning), affärsmodellering (business model canvas) eller immaterialrätt. Allt utifrån det behov som kursen eller programmet har. Det går bra att hålla workshoppen på vilken nivå som helst för olika årsgrupper. Vi ska gärna kursintegrera det, så att resultatet även kan vara betygssättande.

Färdigheter inom entreprenörskap

Färdigheter inom entreprenörskap och innovation har en positiv påverkan på såväl ledarskap som organisationens utvecklingsförmåga. Färdigheter inom entreprenörskap innebär att kunna identifiera utvecklingsmöjligheter och driva kreativa förändringsprocesser i syfte att nå hållbara lösningar som kan implementeras i eller utanför en befintlig verksamhet.  Vi anser därför materialet vi har som passande för i princip alla studieriktningar.

Kontakta oss gärna genom att skicka e-post till FUSinnovation@miun.se, så berättar vi mer!