Miun Innovation stödjer dig som kurs- och programansvarig i att få in innovativa och entreprenöriella inslag i existerande kurser. Vi stödjer dig också gärna i att utveckla och ta fram nya kurser om behovet finns.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sidan uppdaterades 2021-06-29