Som anställd vid Mittuniversitetet har du en viktig roll. Den kunskap och de idéer som du utvecklar och förädlar kan omsättas i att skapa ett bättre samhälle. Miun Innovation erbjuder kvalificerat stöd i processen att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap.

turismvetenskap

Vårt uppdrag är att stimulera studenters, forskares och annan universitetspersonals entreprenöriella och innovativa förmågor och stötta arbetet med att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap.

 Vänd dig till oss för att få stöd i att: 

  • Lyfta nyttiggörandeaspekter och innovationspotential i din forskningsansökan
  • Inventera och definiera hur forskningsresultaten kan nyttiggöras
  • Utreda immaterialrättsliga skyddsfrågor
  • Skapa licenserbjudanden baserade på din forskning
  • Ansöka om forskningsmedel ur utlysningen Forskningsdriven Innovation

Hur kan min forskning komma samhället till gagn?

Varje situation och forskningsresultat kräver en egen genomgång. Det finns modeller för nyttiggörande som passar vissa typer av resultat och individer andra inte. Vill du sprida dina resultat, har du redan en tänkt mottagare av dina forskningsresultat eller kanske en tanke om möjlig kommersiell väg. Oavsett vilket, så tar vi som är experter på nyttiggörande ett första möte med dig utifrån dina förutsättningar och tankar. Kontakta någon av oss direkt eller på FUSinnovation@miun.se så hör vi av oss.

Några bra saker att veta

  • Genom ”Validering för tillämpning” ett finansieringsstöd från Vinnova som administreras av oss kan du söka medel för att verifiera innovationshöjden kring en idé. Medlen kan användas till insatser för att exempelvis utreda forskningsidéns skyddsbarhet eller för att genomföra fördjupade marknadsanalyser och teknisk granskning. Du kan ansöka om medlen, max 300 000 kronor per projekt.
  • Vi kan stödja dig i att upptäcka de nyttiggörandeaspekter som din forskning har. Genom att strukturerat inventera vilka tillgångar forskningen genererar kan vi hjälpa dig och din forskargrupp att ytterligare professionalisera samverkan, nyttiggörandeprocessen och innovationsarbetet.
  • Vi har samlat vanliga frågor och svar kring rätten till resultat som du kan ta del av här