Som anställd vid Mittuniversitetet har du en viktig roll. Den kunskap och de idéer som du utvecklar och förädlar kan omsättas i att skapa ett bättre samhälle. Miun Innovation erbjuder kvalificerat stöd i processen att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap.

turismvetenskap

Sidan uppdaterades 2021-06-28