Från forskning till industriell produktion

När Sven Forsberg fick idén att utvinna grafen ur grafit med samma process som man utvinner nanomaterial ur cellulosa, kände han att han var något på spåret. Med stöd av Miun Innovation startade han företaget 2D fab AB, som börjat tillverka grafen industriellt.

Porträttbild, Sven Forsberg

Sven Forsberg, som är kemist i grunden, beskriver sig själv som en man med förkärlek för material och processer. Och det är den passionen som har tagit honom dit han är idag – en spjutspets på marknaden för grafen, då han har tagit fram en unik process för framställning. Det hela började med att han på Mittuniversitetet forskade i tryckt elektronik på papper och behövde ett material med bra ledningsförmåga, vilket grafen har.

— Det jag upptäckte var att vi kunde tillverka grafen på ett väldigt enkelt och energisnålt sätt, det har annars varit ett problem att grafen har kostat väldigt mycket. Det jag såg var att i och med att man kunde tillverka det till ett rimligt pris så skulle man kunna tillverka det industriellt. Därmed hade vi löst ett problem med grafen som många nya material ofta har – att de är väldigt dyra initialt.

Vatten och våld

Medan många andra grafentillverkare använder kemiska processer i framställningen, så utvecklade Sven Forsberg den metod han kände till från cellulosaindustrin – ”vatten och våld”.

— Vi blandar grafit med vatten i en hydromekanisk process och slår sedan sönder det till ett grafenpulver i en exfoliator. Beroende på vilken grafit vi använder och hur vi kör processen så kan vi få fram grafen och nanografit av olika kvaliteter. Egentligen är det en väldigt enkel process, säger han.

Sedan starten av företaget 2013 har han expanderat från några gram i forskningslabbet till en anläggning där tillverkningen nu är uppe i tio ton, med en personalstyrka på 6 - 7 heltidstjänster. Målet är att om något år kunna ta nästa steg och tillverka tusentals ton om året och därmed bli den största grafenproducenten i Europa.

— I dagsläget är vi bland de fem-tio största grafentillverkarna, så vi är på god väg. Men det har varit en lång resa, säger han.

Stöd av Miun Innovation

Redan i ett tidigt skede vände sig Sven Forsberg till Miun Innovation, vars dåvarande rådgivare Lars Malmberg blev ett bra bollplank i utvecklandet av affärsidén. Verifieringsstöd, patent, forskarsamarbeten och givande diskussioner är några exempel på det som rådgivarna på Miun Innovation genom åren har bistått med, berättar Sven Forsberg.

— Får man en samtalspartner så blir det lättare att våga ta nästa steg. Utan det stödet hade det gått betydligt långsammare, och Miun Innovation hjälpte mig att snabbt få fart på företaget. Tidsaspekten är jätteviktig när det gäller ny teknik eftersom man ofta har att göra med ett tidsfönster som bara är öppet en kort stund.

Många användningsområden

En fjäder i hatten för Sven Forsberg och hans 2D fab är att två gånger ha blivit placerad på den så kallade 33-listan, en prestigefylld lista där bara de allra mest lovande tekniska innovationerna kvalar in.

— Det är väldigt bra med tanke på publicitet och investerare, och ett kvitto på att det vi gör inte är helt tokigt. Intresset för vår produkt är stort, många är intresserade av att få veta mer, säger han.

Så vad är egentligen grafen, och vad kan man använda det till? Sven Forsberg förklarar.

— Grafen kommer från grafit – som är en mineral – och är väldigt starkt. Det väger nästan ingenting och leder ström och värme mycket bra, för att nämna några av grafens unika egenskaper. Genom att till exempel blanda i grafenflagor i plaster kan du göra dem elektriskt och termiskt ledande. Nu har man också sett att det går använda grafen i batterier och att grafen gör föremål starkare. Det kan alltså användas i allt från betong till linne och vid tillverkning av wellpapp, så tillämpningsområdena är väldigt många. På 2D fab jobbar vi också med att göra plaster skottsäkra så man skulle också kunna använda det i personlig skyddsutrustning, säger han.

 

Fakta: Grafen – det nya supermaterialet

Grafen är det mest höghållfasta material som någonsin har testats, upp till 100–200 gånger högre än stål, och kallas därför det nya supermaterialet. Det är dessutom genomskinligt, böjligt och har en mycket god elektrisk ledningsförmåga, vilket ökar användningsmöjligheterna. Ämnet är även ogenomträngligt för både gaser och vätskor, och fasta föremål kommer inte heller igenom det tunna lagret. Materialet kan, när det börjar användas i större skala, revolutionera ett flertal industrier. Källa: Wikipedia