Från forskning till ledande verktyg för kommunikation

Varför använder organisationer inte kommunikation på ett effektivt sätt? Det var frågan som Catrin Johansson, Christina Grandien och Kicki Strandh ställde sig. Med hjälp från Miun Innovation lades grunden för det som nu är ett marknadsledande verktyg för kommunikationsutveckling.

turismvetenskap

För Catrin, Christina och Kicki är kommunikationsfrågor ett gemensamt intresse som har lett till många och långa samtal om vad som egentligen orsakar kommunikationsproblem i organisationer och vad som går att göra för att det ska bli bättre.

Forskning ska göra nytta

Catrin och Christina är forskare inom kommunikation vid Mittuniversitetet och Kicki är kommunikationschef. Utifrån sina olika roller såg man att glappet mellan kommunikationsbranschen och forskningen ibland är för stort. Här finns en möjlighet att minska glappet och samtidigt bidra med kunskap och erfarenhet för att öka kommunikationens värde i organisationer.

— Vi drivs alla tre av att forskning ska göra nytta i praktiken. Det är kul att hjälpa till med att göra skillnad, säger Catrin. När idén om att skapa ett forskningsdrivet verktyg för organisationsutveckling i form av ett kommunikationsmognadsindex hade formulerats, var nästa utmaning att ta idén vidare från skissbordet.

— Vi tog kontakt tidigt i processen med Miun Innovation och fick ovärderlig hjälp och stöd med att konkretisera, validera och utveckla vår idé till något görbart, säger Christina.

Under 2015 ansökte och fick Kix finansiering för ett forskningsprojekt med fokus på nyttiggörande av forskning, som utlystes internt på Mittuniversitetet. Under projektets gång utvecklades och testades ett index tillsammans med elva deltagande organisationer. Utvecklingen av verktyget fortsatte sedan genom att sju av de elva organisationerna var med och finansierade en kvantitativ validering av indexet.

I slutet av 2018 tog Catrin, Christina och Kicki det stora steget och startade ett företag tillsammans. I detta skede fanns ett färdigt verktyg och intresserade kunder.

Kix - ett enkätverktyg

I grunden är Kix ett enkätverktyg där chefer, medarbetare och kommunikatörer får svara på frågor inom fem områden relaterade till kommunikation. Resultaten ger bland annat kunskap om vilka områden det finns utmaningar inom, vilka enheter eller avdelningar som har en mindre kommunikationsmognad och hur andra organisationer ligger till jämförelsevis. Användaren får också ett antal rekommendationer på förbättringar baserat på sitt resultat. De första åren som företagare har varit utvecklande, utmanande och ibland frustrerande, säger Christina. Mycket tid och kraft har lagts på utveckling av verktyget, finslipning av affärsmodellen och kundkontakter.

– Trots att vi inte aktivt marknadsförde oss hittade kunderna oss ändå och vi hade nog inte hunnit med så många fler kunder än så i det läget, menar Christina. Efter ett antal framgångsrika kundprojekt har efterfrågan ökat så pass att det var dags att utöka teamet som jobbar med Kix genom att ta in Miun Holding som delägare och anställa en extern VD.

Under hösten 2020 tillträdde Jerry Silfwer som vd för företaget. Jerry är alumn från Mittuniversitetet och har en bakgrund som senior rådgivare, vice vd på Whispr Group och affärsområdeschef på Springtime. Han driver branschbloggen Doctor Spin och utsågs 2016 till Sveriges mest inflytelserika PR-konsult på webben av Cision.

— Vi valde Jerry som ny vd dels eftersom han är en inspirerande kommunikatör och ledare, men också eftersom han är en passionerad kommunikationsnörd precis som vi andra, säger Catrin. Kix kommunikationsindex har i dag fem medarbetare, samt ett nätverk av tre licensierade Kix-konsulter. Bolaget drivs inom ramen för Bizmakers inkubatorverksamhet och har sitt säte i Sundsvall.

Målsättning och drivkrafter

Kix målsättning för 2021 är att öka kännedomen kring mätverktyget och dess användningsområden. En annan målsättning är att expandera partnernätverket med fler seniora frilanskonsulter och byråpartners. Siktet ligger också inställt på en internationell expansion eftersom verktyget redan är förberett och testat på flera språk.

Viktigt är också den fortsatta satsningen på forskningen. I takt med att fler kunder använder verktyget växer databasen och forskningsunderlaget.

— Det har varit en viktig drivkraft för oss från start att vi ska kunna använda data från mätningarna i forskningssyfte, säger Christina. Förutom att kunna bidra till forskningen om kommunikation tror också teamet att bidraget till organisationers verksamhetsutveckling kommer att vara helt central de kommande åren. Coronapandemin har förändrat verkligheten för de allra flesta organisationer och med det kommer många utmaningar som sätter ljuset på behovet av fungerande kommunikation. 

— Under rådande pandemi tror jag det är klokt att blicka inåt och säkerställa den egna kommunikationsförmågan först, säger Jerry Silfwer.