Linneas och Thereses hållbarhetsintresse ledde till prisad startup

Linnea Eriksson och Therese Svensk träffades samma dag som de började på Mittuniversitetet. Båda nya och i en ny stad satte de sig bredvid varandra vid skolstarten. Snart var de vänner för livet och insåg också att de själva ville bestämma över sin framtid.

Porträttbild, Linnea Eriksson och Therese Svensk

Då föddes idén om att jobba med hållbarhet och starta ett företag. Men hur skulle de göra det? Ur detta föddes idén och företaget PURE ACT.

Båda hade börjat på Mittuniversitetets ekonomiprogram och flyttat till Sundsvall från Stockholm och Umeå. Under studietiden riktade de in sina studier mot hållbarhet och hållbarhetsredovisning. De kom till en punkt där de insåg att de behövde göra något av sina tankar och idéer kring hållbarhet.

— Vi skakade helt enkelt hand på att vi skulle starta företag, något med inriktning mot hållbarhet men vi hade ingen aning om hur och vad vi skulle göra egentligen. Efter att ha pratat med några vänner och varit på en lunchföreläsning som anordnades av innovationsrådgivarna på Mittuniversitetet så tog vi kontakt med innovationsstödet där, berättar Therese.

Teamkänsla, varumärke och avtalsfrågor

I rådgivningen upplever Linnea och Therese att de fick en inblick och kunskap i frågor som rörde varumärke och avtal. Detta tillsammans med att samtidigt gå in på djupet och förfina grundidén om att stödja företag i hållbarhetsfrågor. Genom flera olika kontakter fick de också en grund för fortsatt utveckling. Att svetsa samman dem två som ett team upplever de nu 3,5 år senare som något positivt.

— Under en del tuffa perioder i vårt företagande, efter våra studier som vi avslutade 2017, så upplever vi att vi kunnat hantera dessa delvis på grund av det vi fick med oss från studietiden och från innovationsrådgivarna på Mittuniversitetet, säger Linnea.

Therese fyller i:

— Även ren peppning både under och efter studierna har varit uppskattat.

De hade redan i ett tidigt skede bestämt sig för att de skulle flytta till Stockholmsområdet när de var färdiga med studierna. Så bolaget startades upp under sista året på universitetet. Under slutet av studietiden började Linnea och Therese utveckla idén till ett digitalt verktyg för företag som vill komma igång med hållbarhetsarbete och upprätta en hållbarhetsredovisning.

— Från början var vi klara med att vi inte vill bli ännu ett konsultbolag utan försöka hitta en unik affärsmodell. Under årens lopp har den första tanken om ett digitalt verktyg vidareutvecklats flera gånger till att nu vara en digital och fysisk tjänst i en unik femstegsprocess, säger Therese.

Denna reflektion om att idéerna vidareutvecklas under långa perioder är något som PURE ACTs innovationsrådgivare Johan Landström vid Mittuniversitetet håller med om.

— Att vi egentligen bara blir de som sätter igång tankeprocessen och sedan stödjer i detta fall ett redan väl fungerande team att ta några steg till under sin studietid för att sedan bolagiseras utanför Mittuniversitetets regionala kontext är något som vi ser ganska ofta hos oss. På så sätt stärker vi ”aktiebolaget Sverige”, säger Johan.

Digitalt verktyg för hållbarhetsredovisning

PURE ACT har under åren utvecklat en femstegsprocess med kompletterande tilläggstjänster för hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. 

Hela processen kretsar kring hållbarhetslagen och den har också tydlig koppling till Agenda 2030. Första steget består av en eller flera workshops där PURE ACT hjälper bolaget att förstå sin påverkan och göra prioriteringar och avgränsningar. I steg två introduceras bolaget i ett digitalt verktyg där de självständigt bygger en hållbarhetsplan och en hållbarhetsredovisning genom att bearbeta olika checklistor. I steg tre hjälper PURE ACT bolaget att gå från planeringsfas till implementeringsfas och här är det A och O att involvera alla medarbetare genom bl.a. kompetensutveckling i form av e-learning och workshops. PURE ACT riktar sig till små och medelstora bolag. De som genomgår processen har möjlighet att erhålla ett certifikat som visar att de aktivt arbetar med hållbarhet och tar större ansvar än vad lagen kräver. Det stärker hållbarhetsprofilen och därmed också konkurrenskraften. 

Prisade flera gånger och nu är det dags att skala upp

Bolaget har prisats flera gånger. Exempelvis blev de länsvinnare av Skapa priset i Stockholms län 2019. Samma år tog de också emot Quality innovation Award med motiveringen att de utformat förutsättningar för små och medelstora bolag att arbeta med hållbarhetsredovisningar utifrån sin digitala teknik med e-learning. 2019 var ett år då det verkligen lossnade för PURE ACT. De fick nämligen dessutom 300 000 kr från Vinnovas program ”Innovativa start ups”. Så hur utvecklades 2020 för bolaget sedan?

Under 2020 har Linnea och Therese gått från hemmakontor till att sitta i DN-skrapan i Stockholm. Bolaget står nu i vägvalet att expandera verksamheten, mer organiskt eller om de ska ta in externt kapital.

— Vi har tidigare valt att avstå från investeringar när vi fått förfrågan, då vi haft som mål att bygga värde i bolaget. Snart kan det dock vara dags, vi vill expandera i rätt tid, säger Linnea.

De har löpande utvecklat sin femstegsprocess vilket passar väl in utifrån att de nu inte längre behöver jaga efter kunder på samma sätt som tidigare.

— Att gå från att behöva vara den som alltid ringer säljsamtalet till att ibland också bli uppringd känns som en stor milstolpe, säger Therese och skrattar.

På frågan om vad som kan tänkas hända 2021 så svarar Linnea och Therese att de kommer lansera en ny variant av sitt digitala verktyg. Att anställa är nu också något som de båda resonerar kring. Kan 2021 vara året då de även blir arbetsgivare? Innovationskontoret Fyrklövern hoppas på det och önskar dem lycka till!