Bas i spetsforskning - nu tar Aim sikte på internationella kunder

Timing. Det var egentligen vad allt handlade om. Så börjar Göran Elovsson sin berättelse om hur han fick kontakt med forskargruppen på Mittuniversitetet, som forskar kring additiv tillverkning och leds av Lars-Erik Rännar.

Bild från en industrilokal, en person i vit rock vid en maskin

2015 var Göran på besök i Stockholm, han bodde då på amerikanska östkusten hade lång erfarenhet av entreprenörskap och bolagsstarter, men längtande samtidigt hem till Jämtland. Han träffade sin barndomsvän Peter Yngwe som berättade att han stött på en spännande forskargrupp inom additiv tillverkning på Mittuniversitetet.

— Peter sa till mig: ”Det behövs en doer, kom hem till Jämtland, jag kopplar ihop dig med forskarna på Sports Tech Research Centre så får du hjälpa dem att kommersialisera och få ut deras kunskaper”, säger Göran Elovsson.

Kontakt med innovationsstödet

Tanken om att få flytta hem fick Göran att ta det där första mötet med forskarna. Göran, van av att tänka internationellt, såg direkt möjligheten att skala upp de processer och den materialutveckling som Mittuniversitetet var först i norra Europa att forska kring och har lagt grunden till sedan 2007. Forskargruppen hade då redan kontakt med innovationsstödet på Mittuniversitetet, Miun Innovation, och påbörjat sin resa genom att söka och få så kallade VFTmedel, för att verifiera innovationshöjden kring den additiva tillverkningen och individanpassade implantat. Inom det området hade gruppen arbetat under en längre tid tillsammans med flera sjukhus och det resulterade i design och tillverkning av flera implantat som tillverkades av forskargruppen för användning i operation av patienter med speciella behov. Göran började först på helt ideell basis lägga ned tid och resurser på att få till stånd en kommersialisering. Under denna första tid satt han på Peak Region Science Park där också Miun Innovation sitter.

— I den miljön träffade jag många likasinnade. Närheten till andra i likande situation som en själv sporrade verkligen mig att jobba vidare. Att finnas i en miljö med närhet till stöd och kontakter med regionala aktörer som exempelvis Region Jämtland Härjedalen var en viktig pusselbit för att hjälpa oss vidare.

Lars-Erik Rännar och forskargruppen stod, när de träffade Göran, i ett läge där de hade svårt att hitta en lämplig person för att ta sig an kommersialiseringsresan. Samtidigt hade Lars-Erik själv fått ok på att vara delvis tjänstledig för att stötta arbetet med att föra över teknikkunnandet i forskningsbolaget Air och satt då redan i Science park-miljön.

— Att sitta tillsammans i den kreativa miljön, samtidigt som universitetets holdingbolag Miun Holding investerade i oss, betydde jättemycket. Inte enbart det monetära värdet utan kanske framför allt den stämpel det gav oss att Mittuniversitetet genom holdingbolaget var med oss på resan var nog det viktigaste för oss i bolaget då, säger Lars-Erik Rännar.

En viktig komponent i att förstå upplägget kring Aim är symbiosen med forskningsbolaget Air. Aim står för driften av maskinerna inriktat mot kunderna inom primärt industri och ortopedi, eller implantattillverkare. Air tillför kunskap och utveckling kring tillverkningsprocessen och materialutveckling.

— Forskarna får på detta sätt fortsätta att forska och blir ett bollplank till verksamheten genom Air. Den dialog som vi på så sätt har mer eller mindre hela tiden skapar fortsatt utveckling, säger Göran.

Lars-Erik lägger till:

— Nu har Aim med sitt nätverk växt så att det ger oss som forskargrupp kontakter som i sin tur leder till ny samverkansforskning. Mittuniversitetet drar på så sätt nytta av Aim. Det ger mig också sådan inspiration att det tvärs övers Storsjön här i Östersund finns ett bolag som implementerat det jag och mina kollegor forskat kring. Man blir stolt, säger Lars-Erik. I dag har bolaget åtta anställda och har flera internationella kunder och partners, bland annat General Electric genom GE Additive. Företaget levererar 3D-printade modeller i både titan och plast samt har tillsammans med GE Additive också börja jobba med 3D-printing av verktyg för att tillverka cellulosamaterial, något som Göran tror på inför framtiden.

På frågan kring hur Göran ser på framtiden svarar han:

— Planen är ju inte att vi ska bli miljardärer allihopa som jobbar på Aim. Vi drivs av stoltheten av att få driva Aim framåt i Jämtland.

Och vem vet? Kanske är de redan på god väg.