Studenter, utomhus, Östersund

En hållbar värld är vår enda framtid. Vi på Miun Innovation är övertygade att Mittuniversitetets studenter har många värdefulla idéer till denna framtid. Vi är ofta första steget till en spännande nyttiggöranderesa.

För att utvärdera en idé behövs resurser, finansiering, nätverk och metoder. Hos oss får du stöd att utveckla, finansiera och implementera din idé. Tillsammans arbetar vi i en stegvis process för att metodiskt utforska möjligheterna och minimera riskerna. Det är kostnadsfritt för dig som är student.

Utveckla din idé med oss på Miun Innovation!

  • Träffa innovationsrådgivare som lyssnar till din idé. Vi kan träffa dig både fysiskt och digitalt.
  • Diskutera nyttiggörande och innovationspotential kring dina projekt- och examensarbeten
  • Kom med i inspirerande sammanhang tillsammans med andra studenter vid Mittuniversitet
  • Delta i nätverk med svenska och internationella universitet
  • Förstå och utred immaterialrättsliga skyddsfrågor kring din idé
  • Ansök om finansiering för att verifiera potentialen i din idé
  • Välkommen att sitta i våra stimulerade lokaler när du arbetar med din idé. 

Delta i våra inspirationsevent

Eventen är öppna för alla studenter! Håll koll på våra aktuella aktiviteter, på vår Facebook-sida www.facebook.com/miuninnovation

Kontakta en innovationsrådgivare

Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428154

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-1428584