Innovationsförmåga och entreprenöriella kompetenser efterfrågas på arbetsmarknaden. Det handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och ta saker från tanke till handling. Genom att jobba med SKARPT UPPDRAG™ bygger du värdefulla erfarenheter och meriter för framtiden.

Skarpt Uppdrag i text

SKARPT UPPDRAG™ ändrade allt för mig. Det har öppnat upp helt nya avenyer och intressen för mig. Mer konkret lärde jag känna studenter från andra program. I förlängningen tog det mig till San Fransisco, även om det var bara en anhalt på vägen. Men det känns verkligen som jag kan se världen från helt nya ögon på grund av de här erfarenheterna. (Marcus Alexisson, Kommunikation och PR)

Jobba i team 

Miun Innovation arrangerar årligen SKARPT UPPDRAG™ där du som student vid Mittuniversitetet kostnadsfritt och frivilligt deltar. Du jobbar i team tillsammans med studenter från andra utbildningar. Uppdraget är levererat av en organisation eller ett företag i regionen. ​

Uppdragsgivare

Tidigare uppdragsgivare som erbjudit de deltagande studenterna en framtidsutmaning är: Permobil, Spotilove, Norrskog, Hilleberg the Tentmaker, Skistar, Landstinget Västernorrland, Vintersportcentrum och Peak Innovation, Iggesund Paperboard Europé, Sundsvall Timrå Airport, Quality Hotel Frösö Park, Östersunds kommun, IKEA Sundsvall, Coompanien Västernorrland, Interreg Europé InnoHEIs och Save Lives Now. 

Möjligheter för dig

  • Du får lära dig ett verktyg som används inom innovation och pitchteknik, NABC-modellen
  • Skapa nya värdefulla studentkontakter
  • Utveckla din innovations- och entreprenöriella kompetens

Anmälan

Du anmäler dig individuellt och placeras in i ett team med tvärvetenskaplig kompetens och erfarenhet. Uppdraget ni jobbar med är levererat av ett företag, myndighet eller forskargrupp och hålls hemligt fram till dagen för eventet. I slutet av dagen presenterar ni ert konceptförslag inför en expertpanel där uppdragsgivaren ingår. Under hela dagen arbetar ni mot deadlines i en kreativ process där ni har stöd av en innovationsrådgivare.

Anmälan till nästa SKARPT UPPDRAG™, se via vår eventsida