Påminnelse! Forskningsdatabasen stänger för redigering 1 juli

Tis 04 juni 2024 13:51

1 juli stänger vi vår forskningsdatabas Converis och till hösten kommer vi i stället att arbeta med Individuella studieplaner (ISP) i Ladok.

Laptop, formulär på skärm

Converis kommer att stänga för redigering 1 juli men det kommer fortfarande att gå att läsa information i systemet. I mitten på september öppnar vi för ISP i Ladok. Under tiden 1 juli till mitten av september kommer det inte vara möjligt att redigera individuella studieplaner.

Vi kommer att starta upp en ISP i Ladok till alla aktiva doktorander och föra över all information från ISP: -n i Converis till Ladok. I samband med att vi startar i Ladok till hösten så kommer vi också att hålla utbildningar för både doktorander, handledare och granskare.

Systembytet kommer att innebära en stor förändring i hur vi arbetar med ISP på Mittuniversitetet och det behöver vi ta hänsyn till när det gäller kvalitetsarbetet under det första året.

Har du frågor så kontakta ladok@miun.se

Sidan uppdaterades 2024-06-04