Forskningsetik för forskare och forskarstuderande

För att få hjälp med att bedöma om ett forskningsprojekt omfattas av etikprövningslagen kan Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté göra en granskning av projektet och ge råd och synpunkter. Kommittén kan även ge råd innan en ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten (EPM).

 Skidåkare i labb

Sidan uppdaterades 2023-09-18