Rådet ansvarar för Mittuniversitetets utredningar av andra misstänkta avvikelser än de som ska prövas särskilt enligt LAO. Rådet bistår också med bedömningar i enlighet med universitetets "Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed".

Campus Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-12-27