Elektroniska fakturor

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med e-fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. En PDF-faktura är inte en e-faktura.

Om det finns ett avtal som tecknats före den 1 april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor och PDF-fakturor även fortsättningsvis användas.

Mer information finns på sidan med fakturainformation till Mittuniversitetets leverantörer.

Referens ska alltid uppges vid beställning:
Avdelningens organisationsenhetsnummer (4-5 siffror, t.ex. 9320) samt namn på beställare

Vid Mittuniversitetet används Unit4 Businessworlds (UBW/Agresso) elektroniska fakturahanteringssystem, vilket är en modul i ekonomisystemet. För att få åtkomst till systemet krävs att du är anställd på Mittuniversitetet samt finns upplagd som användare i UBW/Agresso. Lathundar och instruktionsfilmer som visar hur du åtgärdar fakturor i UBW/Agresso hittar du här

Om du saknar fakturahanteringen i din "verktygsmeny". Lägg till med knappen "Lägg till/ändra" i verktyg. 

Bluffaktura

Bluffaktura

Vad är en bluffaktura och vad gör jag med den?

UBW - Lathundar

Här hittar du lathundar på hur du hanterar fakturor i UBW/Agresso EFH.