I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bland annat arbetsgivareavgifter, pensionspremier och löneskatt.

Budget

Kontakt

Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46 (0)10-1428458