Redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader

Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll samt stödjer universitetets behov av tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och kontroll.

Pengar jämställdhet

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-11-12