Redovisningsplanen består av en kontoplan och en objektplan. Kontoplanen avser i huvudsak den externa redovisningen medan den interna redovisningen finns i objektplanen.

Du är oinloggad

Du måste logga in för att se kontoplanen.

Kontakt

Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46 (0)10-1428458

Cecilia Bergståhl

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46 (0)10-1428769