Mittuniversitetets kontoplan

Redovisningsplanen består av en kontoplan och en objektplan. Kontoplanen avser i huvudsak den externa redovisningen medan den interna redovisningen finns i objektplanen.

Kodplan

Kontofält 1 - Konto

Kontoplanens struktur är anpassad till kraven i bl a bokföringsförordningen, anslagsförordningen och förordningen om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration finns beskrivet i EA-boken som utges av ESV.

Baskontoplan

 

Kontofält 2 - Organisatorisk enhet

Organisatorisk enhet dvs kostnadsställe anges i kontofält 2 och visar vilken avdelning/institution som ska bära intäkten/kostnaden.

Orgenh

Kontofält 3 - Verksamhet

I kontofält 3 anges verksamhet och visar hur projekten (kontofält 4) är finansierade. Att visa hur olika projekt är finansierade är viktigt för den uppföljning som Mittuniversitetet är ålagda att göra och som inrapporteras till staten.

Verks

Kontofält 4 - Projekt - Fakulteten för Humanvetenskap (HUV)

Kontofält 4 - Projekt - Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Kontofält 4 - Projekt - Förvaltningen

Kontakt

Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46 (0)10-1428458

Cecilia Bergståhl

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46 (0)10-1428769