Mittuniversitetets kontoplan

Redovisningsplanen består av en kontoplan och en objektplan. Kontoplanen avser i huvudsak den externa redovisningen medan den interna redovisningen finns i objektplanen.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-05-08