Elektroniska fakturor | miun.se

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med e-fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. En PDF-faktura är inte en e-faktura.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-11-22