Elektroniska fakturor

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med e-fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. En PDF-faktura är inte en e-faktura.

Kontakt

Anna Lundgren

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101428797

Cecilia Bergståhl

Ekonomispecialist|Financial Specialist

+46101428769