Moms

Moms (även kallad meromsättningsskatt, mervärdeomsättningsskatt eller mervärdesskatt) är en form av skatt som betalas till staten vid köp av varor och tjänster.

Skatteverkets och Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sidor om moms

Sidan uppdaterades 2024-05-07