En transferering avser erhållet bidrag som Mittuniversitetet lämnar vidare till en annan mottagare (s.k. tredje part) utan något krav på ekonomisk motprestation till universitetet.

Konteringsexempel transfereringar

Bidrag lämnas av myndighet för bidragsförmedling till kommun

Omföring av erhållet bidrag från myndighet:

 • Debet aktuellt 35-konto
 • Kredit konto 7351- Erhållna bidrag från statliga myndigheter
 • Motpartskod för myndigheten

Bokföring av utbetalning bidrag från Mittuniversitetet:

 • Debet konto 7751 - Lämnade bidrag till kommunala sektorn
 • Motpartskod för kommuner (KOLA) 

Förmedling av bidragsmedel mellan myndigheter

Omföring av erhållet bidrag från myndighet: 

 • Debet aktuellt 35-konto
 • Kredit konto 7351 - Erhållna bidrag från statliga myndigheter
 • Motpartskod för bidragsgivande myndighet
   
  Bokföring av utbetalning/förmedling från Mittuniversitetet till annan statlig myndighet:
 • Debet konto 7711- Statliga myndigheter exkl affärsverk
 • Motpartskod för myndighet som erhåller bidraget

Förmedling av stipendier till privatperson finansierat av t ex Nordplus hanteras som transferering trots att både bidragsgivare och slutlig mottagare är icke-statliga

Omföring av erhållet bidrag: 

 • Debet konto 3741
 • Kredit konto 7414 - Bidrag från övriga
 • Motpartskod för aktuell finansiär
   
  Bokföring av utbetalning stipendier från Mittuniversitetet:
 • Debet konto 7931- Lämnade bidrag till ensk. pers Konsumtion
 • Motpartskod ÖVR

Konteringsexempel företagsdoktorand

Konteringsexempel företagsdoktorand - ren vidareförmedling

Mittuniversitetet erhåller faktura från privat företag för lön företagsdoktorand samt rekvirerar finansiering av kostnaden från KK-stiftelsen. 

Bokföring av utbetalning av faktura till privat företag:

 • Debet konto 1591 - Bidrag för vidareförmedling
 • Motpartskod SVFTG

Bokföring av erhållen betalning för rekvisition till KK-stiftelsen:

 • Kredit konto 1591 - Bidrag för vidareförmedling
 • Motpartskod SVORGUV

Om bidrag från KK-stiftelsen erhållits först blir kontering av bidrag och utbetalning till privat företag istället på balanskonto 2598.

Konteringsexempel företagsdoktorand - transferering

Mittuniversitetet erhåller en faktura från privat företag samt rekvirerar finansiering av kostnaden från annan statlig myndighet. 

Bokföring erhållen betalning för rekvisition till annan statlig myndighet:

 • Debet aktuellt 3-konto
 • Kredit konto 7351 - Erhållna medel från statliga myndigheter
 • Aktuell motpartskod för myndigheten

Bokföring av utbetalning av faktura till privat företag:

 • Debet konto 7921 - Lämnade bidrag till privata företag
 • Motpartskod SVFTG

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-06-30