Mittuniversitetets deltagande i olika projekt är förknippat med regler och åtaganden, vilka är fastställda dels av externa finansiärer och dels reglerade i avtal mellan projektets aktörer.

Den handläggningsordning som är framtagen, syftar till att beskriva den arbetsgång som ska garantera att projektansökningar samt offerter på externfinansierad projektverksamhet handläggs på ett korrekt sätt då Mittuniversitetet i dessa sammanhang åtar sig en ekonomisk förpliktelse.

I handläggningsordningen under avsnitt 3 ingår även en tabell med sammanfattning av vad som utmärker extern finansiering i form av bidrag respektive uppdrag/avgift. 

I bifogade filer finns underlag som hjälper dig inför och under projektperioden.

Kontakta din avdelningsekonom för mer information.

Du måste vara inloggad som medarbetare för att se mallar, underlag och annat på denna sida.

Logga in