Lisa - Ledningsinformationssystemet

Välkommen till ledningsinformationssystemet, LISA. Det är till för personal vid Mittuniversitetet och kan svara på många av de frågor som berör "Hur mycket?" eller "Hur många?".

Här finns rapporter samlade inom olika områden som visar resultat och lägesbeskrivningar. Resultatet är nedbrytbart på olika dimensioner såsom t.ex. institution, utbildningsområde, undervisningsform etc.

Vill du fördjupa dig i materialet går det att analysera ytterligare med hjälp av NetDiver eller ProDiver. NetDiver når du från LISA direkt medan ProDiver måste vara installerat på din dator. 

LISA finner du i verktygsmenyn som finns i den övre menyraden. Klicka på plustecknet för att lägga till LISA.

 Du loggar sedan in med din vanliga personalinloggning. 

Kontakt

Har du frågor om LISA eller önskemål om utveckling kan du kontakta Carina Wikstrand,  8554. 

LisaAdmin@miun.se

Länkar

Länkar till dokument och andra källor:

Lathund för webbportalen

Lathund för NetDiver

Lathund för ProDiver